• kapuho@kapuvar.hu
 • +36 30 6038 264

Közérdekű adatainkban betekintést nyerhet a 2014-2017. évi beszámolókról, illetve a 2014-2017. évi kiegészítő mellékeltről. Táblázatos formában az előző két év elért eredményeiről.

 

pdf2014. évi éves beszámoló

pdf2014. évi kieg. melléklet

pdf2015. évi auditált éves számviteli beszámoló

pdf2015. évi beszámoló

pdf2015. Távhő szolgáltatói engedély (jegyzői)

pdf2015. Távhő szolgáltatói engedély (MEH)

pdf2015. Távhő termelői engedély (jegyzői)

pdf2015. Távhő termelői engedély

pdf2016. évi Üzleti Terv

pdf2016. évi Beszámoló

pdf2017. évi Üzleti Terv

pdf2017. évi Pénzügyi beszámoló

pdf2017. évi Beszámoló

pdf2017. évi Energetikai szakreferensi jelentés

pdf2018. évi Üzleti Terv

pdf2020. évi Üzleti Terv

pdfAdatszolgáltatás 2018.

pdfÖnkormányzati rendelet a távhő díjakról

pdfÖnkormányzati rendelet a távhő szolgáltatásról (2012/28)

pdfÖnkormányzati rendelet a távhő szolgáltatásról (2012/28) - 2016 kiegészítés

pdfÖnkormányzati rendelet a távhő szolgáltatásról (2016/17) - XII.2.

pdfSzolgáltatási szerződés (2014.07)

pdfAdatvédelmi és adatbiztonsági szabály

pdfKapuvári Hőszolgáltató Kft primer energia és megújuló részarány szám

pdfKapuvári Hőszolgáltató Kft Éves Riport 2019.

 

 

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-
szám

Megnevezés

Mértékegy-
ség

2018 év

2019 év

1.

A fűtési időszak átlaghőmérséklete

°C

5,2

 

2.

Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő

GJ

6958

6867

3.

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

GJ

2374

3067

5.

Egyéb felhasználók számára értékesített hő

GJ

7498

7268

6.

Értékesített villamos energia mennyisége

MWh

0

0

7.

Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

97

 

8.

Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

252

 

9.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj

ezer Ft

5987

5963

10.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj

ezer Ft

1627

1627

11.

Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

17946

17710

12.

Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül

ezer Ft

3037

3152

13.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel

ezer Ft

9358

9390

14.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

26934

26106

15.

Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel

ezer Ft

0

0

16.

A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel

ezer Ft

0

0

17.

Központi költségvetésből származó állami támogatások

ezer Ft

0

0

18.

Helyi önkormányzattól kapott támogatások

ezer Ft

20600

16000

19.

Egyéb támogatások

ezer Ft

0

0

20.

Egyéb árbevétel és egyéb bevétel (távhőszolgáltatási támogatás)

ezer Ft

28745

41061

21.

Árbevétel és egyéb bevétel összesen

ezer Ft

97181

108177

1 Megjegyzés: az I–XI. jelű táblázatok honlapon történő közzététele kötelező, a VII–XI. jelű táblázatok esetében oly módon, hogy biztosítani kell a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét.

 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

    

Sorszám

 

Mértékegység

2018 év

2019 év

1.

Felhasznált energia mennyisége összesen:

GJ

16837

21681

1.1.

Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő

GJ

0

0

1.2.

Saját kazánokból származó hő

GJ

15136

19433

1.3.

Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)

GJ

0

0

1.4.

Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen

GJ

15136

19433

1.5.

Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen

GJ

4103

0

1.6.

Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége

GJ

16837

21681

1.6.1.

Felhasznált földgáz mennyisége

GJ

16837

21681

1.6.2.

Felhasznált szénhidrogén mennyisége

GJ

16837

21681

1.6.3.

Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége

GJ

0

0

1.6.4.

Felhasznált egyéb energia mennyisége

GJ

0

0

2.

Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:

ezer Ft

45115

73794

2.1.

Felhasznált gáz teljesítmény díja

ezer Ft

3193

8291

2.2.

Felhasznált gáz gázdíja

ezer Ft

39100

50150

2.3.

Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége

ezer Ft

0

0

2.4.

Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége

ezer Ft

2822

15393

2.5.

Saját termelésű hő előállításának költsége összesen

ezer Ft

45115

73794

3.

Vásárolt hő költsége összesen:

ezer Ft

14743

0

3.1.

Vásárolt hő teljesítménydíja

ezer Ft

3390

0

3.2.

Vásárolt hő energiadíja

ezer Ft

11353

0

4.

Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:

ezer Ft

2120

5477

956

Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége

ezer Ft

2120

5477

5.

A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:

ezer Ft

 7625

41065

5.1.

Értékcsökkenés

ezer Ft

10575 

13558

5.2.

Bérek és járulékai

ezer Ft

 16162

15830

5.3.

Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek (központi)

ezer Ft

 23536

11397

5.4.

Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek (püi műv. Ráford.

ezer Ft

 0

0

5.5.

Egyéb költségek

ezer Ft

 1252

280

 

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 

  Mértékegység 2018 év 2019 év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 267 267
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 267  267
Maximális távhőteljesítmény igény MW 2,05  2,05

 

 

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve Mértékegység 2018 év 2019 év
--- ezer Ft Nem releváns Nem releváns
--- ezer Ft Nem releváns Nem releváns
--- ezer Ft Nem releváns Nem releváns

 

 

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

  Mértékegység 2018 év 2019 év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft  0 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft  0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft  0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 18588 4880
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db  0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft  18588 16188
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft  0 0
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft  0 0

 

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

  Mértékegység 2018 év 2019 év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 3  
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 267  
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 254  
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 35  
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,4  
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 4  
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 123  

 

 

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

2018. év

Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel (Kapuvári Hőszolgáltató Kft.)
- - - -
- - - -

 

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

2018. és 2019 években

Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel (Kapuvári Hőszolgáltató Kft.)
- - - -
- - - -

 

 

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 2018 Elszámolási mérés helyét jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű
díjfizetők száma
(db)
Lekötött
teljesítmény
(MW)
Fűtött légtérfogat
(m
3)
Éves alapdíj
(ezer Ft)
  E0005 45     6785 1070,7
  E0006 80     10048 1585,6
  E0008 22     2801 443,5
  E0009 20   0,00651 2666 428,6
  E0010  14     2436 384,4
  E0012 15   0,00522 2247 357,4
  E3032 7   0,00522 1207 192
  F0245 1     0 0
  F0272 1     117 15,4
  F0273 1     240 22
  F0274 1     224 35,3
  F0275 1     210 33,1
  F0290 1     50 8,7
  F0291 1     118 21,7
  F0292 1     54 9,6
  F0293 1     117 20,8
  F0294 1   0,50669 13302 2164,6
  F0295 1   0,18214 4782 778,1
  F0296 1   0,2053 5390 877
  F0297 1   0,15235 4000 650,8
  F0298 1     325 51,3
  F0299 1   0,09157 2404 391,2
  F0301 1   0,007553 1983 322,6
  FOTER 14   0,1328 3502 625,8
              GESZTENYE 66   0,02864 9454 1506,9
  IFJÚSÁG 3   0,76558 20100 3270,6
  - - - - - -
Összesen  302    2,15755  94562 15345,4

Az elszámolás alapja a társasházak lekötött teljesítménye! (lásd IX. táblázat)

 

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 2019

Elszámolási mérés helyét jelentő
hőközpontok
azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű
díjfizetők száma
(db)

Lekötött
teljesítmény
(MW)

Fűtött légtérfogat
(m3)

Éves alapdíj
(ezer Ft)

 

E0005

45

   

6785

1070,7

 

E0006

80

   

10048

1585,6

 

E0008

22

   

2801

442

 

E0009

20

 

0,00651

2666

444,7

 

E0010 

14

   

2436

384,4

 

E0012

15

 

0,00522

2247

358,7

 

E3032

7

 

0,00522

1207

192,3

 

F0245

1

   

0

0

 

F0272

1

   

117

18,5

 

F0273

1

   

0

0

 

F0274

1

   

224

35,3

 

F0275

1

   

210

33,1

 

F0290

1

   

50

9,1

 

F0291

1

   

168

28

 

F0292

1

   

54

9,9

 

F0293

1

   

117

21,4

 

F0294

1

 

0,50669

13302

2164,6

 

F0295

1

 

0,18214

4782

778,1

 

F0296

1

 

0,2053

5390

877

 

F0297

1

 

0,15235

4000

650,8

 

F0298

1

   

325

51,3

 

F0299

1

 

0,0917

2404

391,2

 

F0301

1

 

0,007553

1983

322,6

 

FOTER

14

 

0,1328

3502

703,3

             

GESZTENYE

66

 

0,02864

9454

1510,4

 

IFJÚSÁG

3

 

0,76558

20100

3270,6

 

-

-

-

     

Összesen

 302

 

2,15755

94492

15353,6

Az elszámolás alapja a társasházak lekötött teljesítménye! (lásd IX. táblázat)

 

IX. táblázat

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 • 2018

  Hőközpont egyéni azonosító jele

  Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma

  Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű

  Lekötött teljesítmény

  Fűtött légtérfogat

  Éves alapdíj

       

  díjfizetők száma

  (kW)*

  (m3)*

  (Ft)

  E0005

  45

     

  6785

  1070,7

  E0006

  80

     

  10048

  1585,6

  E0008

  22

     

  2801

  442

  E0009

  20

   

  6,51

  2666

  443,5

  E0010 

  14

     

  2436

  384,4

  E0012

  15

   

  5,22

  2247

  357,4

  E3032

  7

   

  5,22

  1207

  191,9

  F0245

  1

     

  0

  0

  F0272

  1

     

  117

  15,4

  F0273

  1

     

  240

  22

  F0274

  1

     

  224

  35,3

  F0275

  1

     

  210

  33,1

  F0290

  1

     

  50

  8,7

  F0291

  1

     

  118

  21,7

  F0292

  1

     

  54

  9,6

  F0293

  1

     

  117

  20,8

  F0294

  1

   

  506,69

  13302

  2164,6

  F0295

  1

   

  182,14

  4782

  778,1

  F0296

  1

   

  205,3

  5390

  877

  F0297

  1

   

  152,35

  4000

  650,8

  F0298

  1

     

  325

  51,3

  F0299

  1

   

  91,57

  2404

  391,2

  F0301

  1

   

  75,53

  1983

  322,6

  FOTER

  14

   

  132,8

  3502

  625,8

  GESZTENYE

  66

   

  28,64

  9454

  1506,9

  IFJÚSÁG

  3

   

  765,58

  20100

  3270,6

  Összesen

   302

   

  2157,55

  94562

  -

             

  15345,4

 • Erre vonatkozó szerződés esetén

IX. táblázat

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 • 2019

  Hőközpont egyéni azonosító jele

  Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma

  Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű

  Lekötött teljesítmény

  Fűtött légtérfogat

  Éves alapdíj

       

  díjfizetők száma

  (kW)*

  (m3)*

  (Ft)

  E0005

  45

     

  6785

  1070,7

  E0006

  80

     

  10048

  1585,6

  E0008

  22

     

  2801

  442

  E0009

  20

   

  6,51

  2666

  444,7

  E0010 

  14

     

  2436

  384,4

  E0012

  15

   

  5,22

  2247

  358,7

  E3032

  7

   

  5,22

  1207

  192,3

  F0245

  1

     

  0

  0

  F0272

  1

     

  117

  18,5

  F0273

  1

     

  0

  0

  F0274

  1

     

  224

  35,3

  F0275

  1

     

  210

  33,1

  F0290

  1

     

  50

  9,1

  F0291

  1

     

  168

  28

  F0292

  1

     

  54

  9,9

  F0293

  1

     

  117

  21,4

  F0294

  1

   

  506,69

  13302

  2164,6

  F0295

  1

   

  182,14

  4782

  778,1

  F0296

  1

   

  205,3

  5390

  877

  F0297

  1

   

  152,35

  4000

  650,8

  F0298

  1

     

  325

  51,3

  F0299

  1

   

  91,57

  2404

  391,2

  F0301

  1

   

  75,53

  1983

  322,6

  FOTER

  14

   

  132,8

  3502

  703,3

  GESZTENYE

  66

   

  28,64

  9454

  1510,4

  IFJÚSÁG

  3

   

  765,58

  20100

  3270,6

  Összesen

   302

   

  2157,55

     
         

  94492

  15353,6

 • *Erre vonatkozó szerződés esetén

 

X. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

2018 Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé- Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
ter/év)
  E0005 5534 1290 190,13 45 45
E0006 2043 203,32 79 79
E0008 572 204,21 20 20
E0009 403 403 151,16 20  
E0010  317 317 130,13 14  
E0012 389 389 173,12 15  
E3032 253 253 209,61 0  
F0245 0 0 0 0 1
F0272 0 0 0 1  
F0273 13 4 16,67 1  
F0274 15 15 66,96 1  
F0275 30 30 142,86 1  
F0290 3 3 60,00 1  
F0291 4 4 33,90 1  
F0292 10 9 166,67 1  
F0293 19 19 162,39 1  
F0294 3007 3007 226,06 1  
F0295 405 405 84,69 1  
F0296 640 640 118,74 1  
F0297 195 195 48,75 1  
F0298 48 48 147,69  
F0299 212 212 88,19  1  
F0301 241 241 121,53 1  
FOTER 662 662 189,03  6  
GESZTENYE 2542 1797 190,08 66 61
IFJÚSÁG 1898 1892 94,13  2 2
  Összesen 16830 14450 3220,02 282 208

 

X. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

2019

Hőközpont egyéni azonosító jele

Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)

Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)

Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé-

Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

ter/év)

 

E0005

5808

1327

195,59

45

45

E0006

2104

209,39

79

79

E0008

570

203,50

20

20

E0009

381

381

142,91

20

 

E0010 

313

313

128,49

14

 

E0012

382

382

170,00

15

 

E3032

255

255

211,27

0

 

F0245

0

0

0,00

0

1

F0272

0

0

0,00

1

 

F0273

0

0

0,00

1

 

F0274

42

42

187,5

1

 

F0275

26

26

123,81

1

 

F0290

2

2

40,00

1

 

F0291

16

16

135,59

1

 

F0292

5

5

92,59

1

 

F0293

16

16

136,75

1

 

F0294

3129

3129

235,23

1

 

F0295

338

338

70,68

1

 

F0296

561

561

104,80

1

 

F0297

243

243

60,75

1

 

F0298

45

45

138,46

 

F0299

194

194

80,7

 1

 

F0301

229

229

115,48

1

 

FOTER

606

606

173,04

 6

 

GESZTENYE

2866

1606

169,88

66

61

IFJÚSÁG

1743

1737

86,42

 2

2

 

Összesen

17200

14127

3212,11

282

208

 

XI. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

 2018 Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma
(db)*
Felhasználó által igényelt épület
hőmérséklet
Díjfizetők
fogyasztás mértéke alapján fizetett
teljes költsége
(ezer Ft)
Egy díjfizető
átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége
(ezer Ft)
Egy díjfizető átlagos állandó költsége
(ezer Ft)
  E0005 198  Nincs adat 4010 26,595 32,422
  E0006 212  Nincs adat 6463 51,457 26,989
  E0008 198  Nincs adat 1576 12,378 27,377
  E0009 213  Nincs adat 1074 8,057 22,175
  E0010  213  Nincs adat 818 4,701 27,457
  E0012 184  Nincs adat 1022 6,822 23,827
  E3032 195  Nincs adat 677 3,926 27,429
  F0245 0  Nincs adat 2 3,000 7,000
  F0272 0  Nincs adat 0 0,000 0,000
  F0273 107  Nincs adat 3 0,013 22,000
  F0274 184  Nincs adat 39 0,174 35,300
  F0275 184  Nincs adat 78 0,371 33,100
  F0290 184  Nincs adat 9 0,180 87,000
  F0291 184  Nincs adat 13 0,110 21,700
  F0292 184  Nincs adat 33 0,611 9,600
  F0293 184  Nincs adat 68 0,581 20,800
  F0294 184  Nincs adat 10824 0,814 2164,600
  F0295 184  Nincs adat 1458 0,305 778,100
              F0296 184  Nincs adat 2304 0,427 877,000
  F0297 184  Nincs adat 702 0,176 650,800
  F0298 184  Nincs adat 123 0,378 51,300
  F0299 184  Nincs adat 765 0,318 391,200
  F0301 184 Nincs adat 868 0,438 322,600
  FOTER 213  Nincs adat 2348 9,387 44,700
  GESZTENYE 195  Nincs adat 4745 33,126 30,389
  IFJÚSÁG 212  Nincs adat 6831 1,02 1090,200

 

* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma.

XI. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

 2019

Hőközpont egyéni azonosító jele

Fűtési napok száma
(db)*

Felhasználó által igényelt épület
hőmérséklet

Díjfizetők
fogyasztás mértéke alapján fizetett
teljes költsége
(ezer Ft)

Egy díjfizető
átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége
(ezer Ft)

Egy díjfizető átlagos állandó költsége
(ezer Ft)

 

E0005

240

 Nincs adat

4069

26,987

32,422

 

E0006

240

 Nincs adat

6675

53,145

26,989

 

E0008

240

 Nincs adat

1750

13,745

27,377

 

E0009

242

 Nincs adat

1019

7,644

22,235

 

E0010 

242

 Nincs adat

807

4,638

27,457

 

E0012

237

 Nincs adat

999

6,669

23,913

 

E3032

237

 Nincs adat

676

3,920

27,471

 

F0245

237

 Nincs adat

2

3,000

7,000

 

F0272

237

 Nincs adat

0

0,000

0,000

 

F0273

237

 Nincs adat

0

0,000

0,000

 

F0274

237

 Nincs adat

109

0,487

35,300

 

F0275

237

 Nincs adat

68

0,324

33,100

 

F0290

237

 Nincs adat

8

0,160

9,100

 

F0291

237

 Nincs adat

56

0,333

28,000

 

F0292

237

 Nincs adat

18

0,333

9,900

 

F0293

237

 Nincs adat

55

0,470

21,400

 

F0294

237

 Nincs adat

11265

0,847

2164,600

 

F0295

237

 Nincs adat

1217

0,254

778,100

             

F0296

237

 Nincs adat

2020

0,375

877,000

 

F0297

237

 Nincs adat

875

0,219

650,800

 

F0298

237

 Nincs adat

116

0,357

51,30

 

F0299

237

 Nincs adat

700

0,291

391,200

 

F0301

237

Nincs adat

824

0,416

322,600

 

FOTER

242

 Nincs adat

2147

8,583

50,236

 

GESZTENYE

237

 Nincs adat

5219

36,435

30,432

 

IFJÚSÁG

240

 Nincs adat

6274

0,936

1090,200