Nyomtatás

dokumentacioRészletfizetési kedvezmény kizárólag írásbeli kérelemre, a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetése mellett, egyedi elbírálás szerint adható.

A részletfizetési kedvezmény biztosításának további feltétele a fizetési készség tanúsítása, melynek összege a hátralék 10 %-a, minimum 5 000 Ft. A befizetést igazoló nyugtát, vagy annak másolatát Követeléskezelési Csoportunk részére szükséges személyesen bemutatni, faxon (96/595-318), vagy elektronikus úton megküldeni, ezt követően kerülhet sor a kérelem elbírálására.

Amennyiben a részletfizetési kedvezményben részesült hátralékos ügyfél az engedélyezett részletfizetési, valamint tárgyhavi befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben teljesít, úgy a biztosított részletfizetési kedvezményt elveszíti.

A késedelmi kamat újraszámítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az ügyfél még a kifizetés előtti személyes megjelenésekor egyeztet az ügyintézővel és bejelenti a teljes tartozás idő előtti kiegyenlítésére vonatkozó szándékát.

A hátralék összegétől függően – amennyiben bármely jogi, vagy törvény adta cselekményt foganatosított Társaságunk – sor kerülhet részletfizetési megállapodás megkötésére, mely a Követeléskezelési Csoport irodájában személyesen, vagy hivatalos meghatalmazott útján történhet.

A részletfizetési kérelem kizárólag írásban az ügyfél által írt levélben, vagy a Társaságunk által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon nyújtható be Követeléskezelési Csoportunk felé. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány elérhető a „Letölthető nyomtatványok” között.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy - amennyiben nem a Társaságunk által biztosított nyomtatványon történik a részletfizetés igénylése – a levélben leírt bármely személyes adatot kizárólag a kintlévőségeink kezeléséhez használjuk fel, melyhez levelének megírásával hozzájárul.