• kapuho@kapuvar.hu
  • +36 30 6038 264

kalkulacioKöveteléskezelési Csoportunk kizárólag azon adatokat kezeli, amelyeket az érintettek az ügyek intézése érdekében átadnak ezzel hozzájárulva az adatok nyilvántartásához és kezeléséhez.

A Követeléskezelési Csoport tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével jár el. Ennek megfelelően a természetes személyek magánszféráját tiszteletben tartja.

Az ügyfelek személyes adatait kizárólag meghatározott célból, az ügyintézés elősegítése érdekében tárolja és kezeli Csoportunk. A Követeléskezelési Csoport tudomására jutott különleges adatot nem tárolja és nem is kezeli.

A hátralékossal történő kapcsolat felvételi formák esetében a Követeléskezelési Csoport minden tekintetben védi, bizalmasan kezeli a hátralékos adatait.