• kapuho@kapuvar.hu
  • +36 30 6038 264

Mindenki kerülhet nehéz anyagi helyzetbe, így nagyon fontos mindazon tények és lehetséges megoldások ismerete, melyek előrehaladást biztosítanak azon célkitűzésünk elérése érdekében, hogy a nemfizetésből adódó problémák és az Önt/Önöket terhelő további költségek nélkül a hátralékok kiegyenlítése megtörténjen akár szerződéses jogviszonyból, akár jogszabályi előírásokból adódó fizetési kötelezettségük áll fenn.

Társaságunk Követeléskezelési Csoportja ezúton szeretne teljeskörű tájékoztatást nyújtani mindazon érintetteknek, akik az elmúlt években a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. felé nem tudták fizetési kötelezettségüket teljesíteni, ezáltal – sok esetben önhibájukon kívül - tartozást halmoztak fel, valamint esetleges átmeneti fizetési nehézségük miatt a tárgyhavi számlák kiegyenlítésének határidőben nem tudtak eleget tenni.

A Követeléskezelési Csoport nyilvántartásában szereplő hátralékosok több területen is érintettek lehetnek, legyen szó távfűtés és melegvíz díj, valamint egyéb pénzügyi kintlévőségről.

Számlatartozás fennállásakor - a fokozatosság elvét betartva – sor kerül fizetési emlékeztető, illetve felszólítási díjjal terhelt fizetési felszólítás, esetleg ügyvédi felszólítás megküldésére, melyekben fizetési határidő kerül meghatározásra. Ezen határidő elmulasztása esetén, illetve a hátralékos érdemleges közreműködésének hiányában a felszólításban rögzített szankciók alapján történik a további jogi vagy egyéb lépések megtétele melyek általában az alábbiak:

-         távhő és melegvíz szolgáltatást igénybevevők esetében először a használati melegvíz szolgáltatás felfüggesztésére kerül sor, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény lehetőséget biztosít a távhőszolgáltatásból történő kizárásra is.

-         mindennemű számlatartozás vonatkozásában lehetőség van jogi úton érvényt szerezni követelésünknek, legyen az fizetési meghagyást vagy peres eljárást követő végrehajtás, valamint gazdasági társaságok esetében felszámolási eljárás.

Tekintve, hogy fentiek további jelentős költséggel járnak, - melyek csak tovább rontanak az érintettek amúgy is nehéz anyagi helyzetén – mindenkinek lehetősége van a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. követeléskezelési csoportjánál (Kapuvár, Piactér 3/7.) személyes egyeztetésre, a legkedvezőbb konstrukció kidolgozása érdekében, beleértve a részletfizetés lehetőségét is.

Ügyfeleink az alábbi módon rendezhetik díjhátralékukat:

-         Csekken;

-         Központi pénztárunkban (Kapuvár, Piactér 3/7.);

-         Banki átutalással (OTP Bank Nyrt. ....................................);

 

A hátralékok rendezése ügyében személyesen eljárhat a számlatulajdonos, amennyiben személyazonosító igazolványával és lakcímkártyával igazolja magát. Egyedi esetekben egyéb igazoló iratokra is szükség lehet pl: amennyiben az ügyben eljáró személy nem azonos a számlatulajdonossal.

Meghatalmazás útján eljárhat minden olyan 18.életévét betöltött személy, aki a Társaságunkkal összefüggésben felmerülő ügyekben írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

Meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatvány elérhető a „Letölthető nyomtatványok” között.