• kapuho@kapuvar.hu
  • +36 30 6038 264

jogszabalyTávhőszolgáltató ágazat tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályokról tájékozódhat

2003. évi LXXXIX. törvény

A kornyezetterhelési dijról

2003. évi LXXXVIII. törvény

Az energiaadóról

2003. évi XLII. törvény

A földgázellátásról

2007. évi LXXXVI. törvény

A villamosenergiáról

2005. évi XVIII. törvény

A távhőszolgáltatásról

1994. évi XLVIII. Törvény

A villamosenergia termelésről, szállításról és szolgáltatásról

1991. évi XLV törvény

A mérésügyről

2008. évi XL. törvény

A földgázellátásról

2008. évi LXVII. törvény

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

1997. évi CLV. Tv.

A fogyasztóvédelemről

1994. évi XLVIII. törvény

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról

Kormányrendeletek:

 

111.2003. (VII.29.) korm. rendelet

A földgáz ellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény

Egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

18/1999. (II.5.) korm. rendelet

A fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről

157/2005. (VIII. 15.) kormányrendelet

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

107/2004. (IV.27.) kormányrendelet

Kormányrendelet valamint a villamosenergiafogyasztók feljogosításáról szóló 181/2002. (VIII.23.) kormányrendelet módosításáról.

21/2001. (II. 14.) korm. rendelet

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

14/2007.(I.26.)
GKM rendelet

A villamosenergia termelői engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött villamosenergia legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló 80/2006. (XI.24.) GKM rendelet módosításáról

11/2007 (I.26.)

GKM rendelet

A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 58//2005. (VII.7.) GKM rendelet módosításáról

80/2006. (XI.24.)

GKM rendelet

A villamosenergia-termelői engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött villamosenergia legmagasabb hatósági árának megállapítása

289/2007. (X.31.) korm. rendelet

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

286/2008.(XI.31.) Korm rendelet

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007.(X.31.) Korm.rend .módosításáról

3/2006. (II.15.)

GKM-PM együttes rendelet

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási dijairól és a felügyeleti dij fizetésének szabályairól szóló 19/2002 (XI.5.) GKM rendelet módosításáról

19/2002. (XI.5.)

GKM-PM együttes rendelete

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási dijairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj

fizetésének szabályairól

20/2009.( I.30.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. ((X.19 19.)

kormány rendeletek módosításáról

19/2009(I.30.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

238/2008.(IX.29.)Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználásás szociális támogatásáról szóló 289/2007.( X.31.) Korm. rendelet módosítása

60/2008.(III. 26.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007.(XIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia

kötelező átvételéről és átvételi áráról

287/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia

kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

49/2006.(III.10.) Korm rendelet

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet

A 2003. évi XLII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról

189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet

A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról

43/2008. (XII.31.) KHEM rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII.29.) GKM rendelet módosításáról

34/2008. (XI.28.) KHEM rendelet

az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak megállapításáról szóló 109/2007.(XII.23.) GKM rendelet módosításáról

2/2008.(V.30.)KHEM rendelet

A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003 (XII.18.) GKM rendelet valamint a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003 (X.23.) GKM rendelet módosításáról

5/2008.(III.I.) GKM rendelet

A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003 (XII.18.) GKM rendelet valamint a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003 (X.23.) GKM rendelet módosításáról

110/2007. (XII.23.) GKM rendelet

A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége

megállapításának számítási módjáról

109/2007. (XII.23.) GKM rendelet

az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható

árak meghatározásának módjáról

82/2007.(IX.22.) GKM rendelet

a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003.(XII.18.)GKM rendelet valamint a 105/2005.(XII.19.) GKM rendelet módosításáról.

56/2007.(VI.1.) GKM rendelet

Egyes földgáz árakkal, díjjakal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

27/2007. (III.2.) GKM rendelet

A földgáz árakkal, díjjakal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

107/2005.(XII.19.) GKM rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjának megállapításáról szóló 70/2003(X.28.) GKM rendelet módosításáról

13/2007. (I.26.) GKM rendelet

A nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról.

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet

A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó

műszaki- biztonsági előírásokról

81/2003. (XII. 10.) GKM rendeletet

A földgáztárolókhoz, a szállító- és elosztóvezetékekhez való hozzáférésnél elsőbbséget élvező fogyasztókról

70/2003. (X. 28.) GKM rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről

31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról

36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet

A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól

20/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

56/2009 Korm. rendelet

 

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

41/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról

42/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet, valamint aföldgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról

10/2009. (VII. 30.) KvVM–EüM együttes rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról

206/2009. (IX.22.) Korm. rendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

52/2009. (X.6.) KHEM rendelet

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról

53/2009. (X.6.) KHEM rendelet

A földgázárakkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

73/2009. (XII. 7.) KHEM

rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.)

KHEM rendelet módosításáról

74/2009. (XII. 7.) KHEM

rendelet

A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirol

69/2009. (XII. 4.) KHEM

rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM

rendelet, valamint a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és

műszaki feltételeirol szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről

1202/2009. (XII. 1.) Korm.

határozat

A földgázellátási válsághelyzettel összefüggésben szükséges kormányzati

feladatokról